Pitas wrap

Gyros pork (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Gyros chicken (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Souvlaki pork (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Pork souvlaki (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Pancetta (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Pork steak (tzatziki, tomato, onion and fried potatoes)

Kebab (sauce of yogurt, dill, tomato, onion, fresh fried potatoes and smoked paprika)

Spicy sausage (mustard, tomato, onion and fried potatoes)

Haloumi on the grill (tomato, onion, basil sauce and fried potatoes)

Vegeterian (tzatziki, tomato, onion, politiki salad and fried potatoes)

Greek salad (tomato, onion, cucumber, olive paste, feta cheese and fried potatoes.